20% reducere – Aduna cinci prieteni!

20% reducereRegulament PROMOTIE:

TERMENI SI CONDITII:

Promotia se va desfasura în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

DEFINIRE PROMOTIE: “Aduna cinci prieteni!”

ORGANIZATOR:

Organizatorul promotiei este SC Lovely Shoes SRL cu sediul in Str Dristorului 91 – 95, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40 /2443 /2012, CIF: RO29867974, cont deschis la ING Bank, IBAN: RO46INGB0000999902907852, denumita in continuare “organizator”.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

LOCUL SI DURATA DESFASURARII PROMOTIEI Promotia se va desfasura in perioada 10 Iunie – 15 Iulie 2013 pe pagina www.pantofioriveseli.ro.

DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 
Promotia este accesibila tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la aceasta promotie are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la promotie este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in promotie exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

MECANISMUL PROMOTIEI

Pentru cumparaturi in valoare de 1,200 lei exclusiv taxa de transport se aplica o reducere de 20%.

Promotia : “ADUNA CINCI PRIETENI” NU SE CUMULEAZA CU ALTE CAMPANII SAU PROMOTII.

Taxa de transport: In cazul in care produsele trebuie livrate in locuri diferite taxa de transport se va aplica la fiecare colet in parte.

REGULAMENTUL CONCURSULUI
 Regulamentul Promotiei este disponibil in mod gratuit pe site-ul Organizatorului – pantofioriveseli.ro/blog/aduna-cinci-prieteni/. Prin participarea la aceasta Promotie, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook si pe site-ul www.pantofioriveseli.ro.

LITIGII
 In cazul unor litigii aparute intre S.C. Lovely Shoes S.R.L. si participantii la promotie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

INCETAREA CONCURSULUI 
Prezenta Promotie va inceta de drept la data de 15 Iulie 2013, ora 24.00 sau poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.